Hung thủ đồn cảnh sát - Phim hành động Hồng Kông [id]http://www.youtube.com/watch?v=LiQN9RdoYfc[/id]