Đuổi theo vầng trăng Thơ Vĩnh Thuyên Nhạc Lê Hữu Trịnh Ca sĩ Uyên Di [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=IRh__4euYe8|2;http://phim.datdung.com/2013/10/lang-thang-mua-tho-vinh-thuyen-nhac.html[/id]