Tiếng hát dưới trăng Thơ Châu Thạch Trình bày Piano - Lê Hoàng [id]http://www.youtube.com/watch?v=EsqaVOwmeSk[/id]