Phim lấy bối cảnh thế kỉ thứ 10 trước Công Nguyên, thời Bắc Tống. Năm Tống Nhân Tông, hoàng đế say mê nữ sắc, không màng chính sự. Trong triều, gian thần hoành hành. Ngoài biên cương, chiến tranh loạn lạc liên miên kéo đến. Chiến sự không ngừng, dân chúng khốn cùng. Nước Tây Hạ thấy tình thế thuận lợi liền xuất binh âm mưu cướp đoạt giang sơn Đại Tống.

Các binh hùng tướng hổ của dòng họ Dương đều đã ra trận và hy sinh tại chiến trường, chỉ còn sót lại Dương Tông Bảo trấn ngoài biên cương. Bàng thái sư có ý hãm hại Dương Tông Bảo nên đã không xuất binh đi cứu, hại vị tướng trẻ chết vô cùng thảm thương. Vợ Dương Tông Bảo là Mộc Quế Anh nén nỗi đau mất chồng mang theo cả đoàn quả phụ nhà họ Dương cầm binh ra trận, một cảnh chiến trường đầy máu lửa mở ra trước mắt…

lengendary-amazons

lengendary-amazons

lengendary-amazons

[id]http://www.youtube.com/watch?v=xgwjf2xAtqg[/id]