Lần này thì Shinichi đã bị thu nhỏ thành Conan. Cậu cùng với ông Agasa, Haibara và Ran tới dự lễ trao giải Hoa hậu Nhật Bản do nhà Suzuki tổ chức.

Khi ăn phải bánh trong bữa tiệc, Haibara và Conan bị biến trở lại hình dạng trước, đồng thời phát hiện âm mưu ám sát cô Hoa hậu nhưng không kịp ngăn chặn. Sau đó cậu bị bọn áo đen phát hiện...
Hình thu nhỏ
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=c_FYejcxigw|2;http://www.youtube.com/watch?v=2pFtUahsXLs|3; http://www.youtube.com/watch?v=QUlAFOB9kp0|4;http://www.youtube.com/watch?v=nW90ksGl-yw|5;http://www.youtube.com/watch?v=Ua5ZAZjEAYM|6;http://www.youtube.com/watch?v=oZ66kNDiSyU|7;http://www.youtube.com/watch?v=cUNqx8j3hyE|8;http://www.youtube.com/watch?v=JyUvKPEh5tM|9;http://www.youtube.com/watch?v=_dloytVzgXI[/id]