Bộ phim Bá Vương Học Đường xoay xung quanh câu chuyện về những học sinh luôn đánh nhau, đập phá và chia bè phái trong một trường trung học. Được cải biên từ một bộ truyện tranh mang tính tiêu biểu của thập niên 90 về đề tài những học sinh quậy phá - Crows.
Xem phim Crows Zero Bá Vương Học Đường 


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=BHYJWNHmJms|2;http://www.youtube.com/watch?v=DoXOOrzP098|3;http://www.youtube.com/watch?v=F_uprxwEtaI|4;http://www.youtube.com/watch?v=5X0k-3058_g|5;http://www.youtube.com/watch?v=uxkXW2uYuFU|6;http://www.youtube.com/watch?v=1sHks5yQHTk|7;http://www.youtube.com/watch?v=ir8_ywQzKkw|8;http://www.youtube.com/watch?v=9LckCf3HkR8|9;http://www.youtube.com/watch?v=rXTg5T94_qc[/id]