Hình thu nhỏ


Bộ phim được xây dựng dựa trên manga có tên Crows rất nổi tiếng vào những năm 90 của Nhật Bản. Bối cảnh phim được đặt tại trường cấp ba nam sinh Suzaran hay còn được gọi là "Ngôi trường của những con quạ", là trường nghèo nàn ực nhất ở Nhật Bản. Học sinh đến trường không phải để học mà kết bè đảng, đánh lộn lẫn nhau để tranh giành quyền lực và tầm ảnh hưởng trong trườ

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=mAwVhHFuU50|2;http://www.youtube.com/watch?v=OYpRgNxyFeg|3;http://www.youtube.com/watch?v=D1EEzj5sfHc|4;http://www.youtube.com/watch?v=lqa0iCCynEQ|5;http://www.youtube.com/watch?v=EquNz9D_5g0|6;http://www.youtube.com/watch?v=NdeyJ26SNbw|7;http://www.youtube.com/watch?v=_Syprm67L-M|8;http://www.youtube.com/watch?v=dA85ZsCpd5M|9End;http://www.youtube.com/watch?v=skvfP75du20[/id]